Wędrówka Symboli ŚDM po Archidiecezji Poznańskiej

Opublikowano: 2014-04-09 11:01:24
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., obchodzony byłXXIX Światowy Dzień Młodzieży. To ważny dzień – młodzi Polacy odbiorą w Rzymie od swoich rówieśników z Brazylii symbole ŚDM – krzyż i ikonę Salus Populi Romani. Oznacza to początek duchowych przygotowań do ŚDM 2016 w Krakowie, których widzialnym znakiem będzie peregrynacja symboli po diecezjach polskich i dziesięciu innych krajach. Krzyż rozpoczął pielgrzymkę od Archidiecezji Poznańskiej.

Plan wędrówki Krzyża Młodych i Ikony Salus Populi Romani po Archidiecezji Poznańskiej

Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia w 1984 roku. Papież mówił wtedy: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Odtąd krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii. W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani: „Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia”. Jest to kopia świętego obrazu znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Krzyż i ikona przekazane młodzieży przez papieża Franciszka peregrynowały po Archidiecezji od 14 kwietnia do 3 maja 2014 r.