Ramowy program wizyty Papieża Franciszka w Polsce

Opublikowano: 2016-03-12 16:03:32

Konferencja prasowa 12 marca 2016: Ramowy program wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Wydarzeń Centralnych ŚDM) – o. Bp Damian Muskus OFM, Koordynator Generalny KO ŚDM Kraków 2016

Program, który za chwilę Państwu przedstawię, wciąż – jak podkreślił ks. Kardynał - ma charakter ogólny, ale fakt, że dziś możemy go oficjalnie ogłosić, jest powodem do wielkiej radości. Ta chwila rozpoczyna bowiem okres intensywnego oczekiwania, końcowego odliczania do spotkania młodych i powitania Papieża w Krakowie. Bez zbędnych wstępów przedstawiam zatem ramowy program wizyty Papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016!

Dzień I

Wizyta Papieża Franciszka w Polsce rozpocznie się w środę 27 lipca po południu, kiedy to samolot z Ojcem Świętym na pokładzie wyląduje na krakowskim lotnisku w Balicach. Jeszcze tego samego dnia na Wawelu Papież spotka się z Prezydentem RP, władzami państwowymi, korpusem dyplomatycznym oraz z polskimi biskupami. Wieczorem – kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez św. Jana Pawła II, podjętą później przez papieża Benedykta XVI – papież pojawi się w Oknie Papieskim. Można powiedzieć, że to będzie jego pierwsze spotkanie z młodymi w Krakowie. Mamy nadzieję, że te wieczorne spotkania będą codziennym punktem wizyty Franciszka w Polsce.

Dzień II

W czwartek 28 lipca przed południem Ojciec Święty uda się na Jasną Górę. Po drodze prawdopodobnie zatrzyma się na krótkim spotkaniu z siostrami Prezentkami i uczniami prowadzonej przez nie szkoły. Po przybyciu na Jasną Górę i osobistej modlitwie przed Obliczem Matki Bożej, na Wałach Jasnogórskich odprawi Mszę św. z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Warto w tym miejscu dodać, że nawiedzenie narodowego sanktuarium na Jasnej Górze odbędzie się ćwierć wieku po pamiętnych Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie. Po powrocie do Krakowa Papież już oficjalnie dołączy do młodzieży całego świata. O godz. 17.30 na krakowskich Błoniach młodzi powitają Papieża Franciszka. Radosne powitanie Papieża na Światowych Dniach Młodzieży upłynie pod hasłem zaczerpniętym z Orędzia Franciszka do młodych: „Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie”. To wtedy Papież po raz pierwszy wygłosi przemówienie do młodych pielgrzymów. To będzie barwne spotkanie. O muzyczną oprawę tych uroczystości zadbają wybitni muzycy, którzy będą mieli do dyspozycji 300-osobowy chór i 100-osobową orkiestrę symfoniczną.

Dzień III

W piątek 29 lipca, w pierwszej połowie dnia, papież Franciszek nawiedzi teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i wygłosi tam przemówienie. O 17.30 na krakowskich Błoniach rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To celebracja, która ma ukazać młodym ludziom znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia. Ta idea będzie przedstawiona w praktycznym wymiarze miłosierdzia – czyli przez uczynki względem ciała i względem duszy. Wyjątkowy charakter będzie miała muzyczna oprawa tego nabożeństwa, pogłębiająca nastrój refleksji i zadumy. Zabrzmi muzyka o tematyce pasyjnej w połączeniu z improwizacją jazzową. Wieczór upłynie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które jest zarazem mottem ŚDM w Krakowie.

Dzień IV

W sobotę 30 lipca rano papież nawiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kaplicę św. Siostry Faustyny. Przejdzie przez Bramę Miłosierdzia, a następnie w bazylice odprawi Mszę św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i polskich seminarzystów. Po Mszy św. nawiedzi Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie wyspowiada pięć młodych osób: w języku włoskim, hiszpańskim i francuskim. Po powrocie do Domu Arcybiskupów Krakowskich zgodnie ze zwyczajem ŚDM spożyje posiłek z przedstawicielami młodzieży ze wszystkich kontynentów, wśród których będzie dwoje Polaków. W sumie w obiedzie będzie uczestniczyć 12 młodych osób. Wieczorem, o 19.30 rozpocznie się Czuwanie młodych z papieżem na Campus Misericordiae. Tematem czuwania będą przewodnicy młodych na drodze do Jezusa: św. Faustyna i św. Jan Paweł II, a mottem słowa z Dzienniczka: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. W ślad za patronami ŚDM młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia. Ta myśl będzie miała swoje odzwierciedlenie w wystroju ołtarza. Projekt architektoniczny jest bardzo prosty, a jego najważniejszym elementem – postać Jezusa Miłosiernego. Momentem kulminacyjnym czuwania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym. Będzie on zbudowany na Credo - wyznaniu naszej wiary.

Dzień V

W niedzielę 31 lipca o 10 rano na Campus Misericordiae rozpocznie się Msza św. Posłania i rozesłanie młodych świadków Miłosierdzia, by zanieśli światu Iskrę Bożego Miłosierdzia. Wybranym na ten dzień cytatem są słowa św. Siostry Faustyny: „Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu”. Uroczystość ta wieńczy Światowe Dni Młodzieży. Podczas Eucharystii zabrzmi dzieło skomponowane przez Henryka Jana Botora z myślą o ŚDM w Krakowie, czyli „Msza Jana Pawła II”. Pierwotnie stworzona w języku łacińskim, zostanie przetłumaczona i przygotowana w wielu językach. Będzie to dar Polski dla świata, by po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży mogła być śpiewana w parafiach w różnych zakątkach ziemi. Zanim Ojciec Święty opuści Polskę, spotka się jeszcze z wolontariuszami posługującymi w czasie ŚDM, i z tymi, którzy jako wolontariusze długoterminowi pomagają w Komitecie Organizacyjnym już od wielu miesięcy. Spotkanie z Papieżem będzie dla nich niepowtarzalną i bezcenną formą podziękowania za służbę dla ŚDM. Rozpocznie się ono, podobnie jak spotkanie z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami, o 17.00 w Tauron Arena. O 18.15 na lotnisku w Balicach odbędzie się krótka ceremonia pożegnania Ojca Świętego, po której samolot Polskich Linii Lotniczych LOT odwiezie naszego Gościa do Rzymu.

Zakończenie

Na zakończenie chcę podkreślić, że oczekujemy na spotkanie z Ojcem Świętym i młodymi bardzo aktywnie. Właśnie teraz w Auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbywa się pierwsza próba kilkusetosobowego Chóru Światowych Dni Młodzieży. Przypomnę, że szyte są szaty liturgiczne dla ok. 15 tys. księży i ok. tysiąca biskupów z całego świata. Przygotowujemy 10 tys. naczyń liturgicznych i 4 mln komunikantów. Liturgia sprawowana podczas spotkań Papieża z młodymi zawiera całe bogactwo polskiej duchowości, bo chodzi nam o to, aby młodym ludziom przekazać ideę Bożego Miłosierdzia, dziedzictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła II, które powinno dotknąć pielgrzymów, by szli za nim dalej do swoich miast, krajów i środowisk.

źródło: www.krakow2016.com