XII Maraton Biblijny

Opublikowano: 2016-03-17 14:55:48

W dniach od 3 do 25 kwietnia 2016 roku w parafiach archidiecezji poznańskiej odbędzie się XII Maraton Biblijny. Tradycyjnie księgi Pisma Świętego zostały podzielone na 5 minutowe fragmenty, które będą czytane przez osoby zapisane w parafii.

niedziela
3 kwiecień 2016
13:00-16:00

Ew. wg. Mateusza

Wszystkich Świętych, Poznań

poniedziałek
4 kwiecień 2016
15:30-18:00
19:00-21:00

II Kronik, Ezdrasza, I List Jana, II List Jana, III List Jana, List Judy

Matki Boskiej Częstochowskiej, Poznań

wtorek
5 kwiecień 2016
15:00-18:00
19:00-21:00

Ozeasza, List do Galatów, List do Efezjan, Dzieje Apostolskie

NMP Matki Kościoła, Poznań

środa
6 kwiecień 2016
15.00-18.00
18.30-21.30

Liczb, List do Rzymian

św. Jana XXIII, Komorniki

czwartek
7 kwiecień 2016
14:30-21:15

Powtórzonego Prawa,List do Filipian,List do Kolosan,I List do Tesaloniczan, II List do Tesaloniczan, I List doTymoteusza, II List doTymoteusza

Nawiedzenia NMP, Poznań

piątek
8 kwiecień 2016
18:30-01:40

Jozuego,Sędziów, Przysłów

Narodzenia NMP, Tulce

sobota
9 kwiecień 2016
9:00-17:30

I Księga Samuela, II Księga Samuela,I Księga Królów

Ducha Świętego, Kościan

niedziela
10 kwiecień 2016

II Królów, I Kronik

Błogosławionej Poznańskiej Piątki, Poznań

poniedziałek
11 kwiecień 2016
14:30-20:30

Joba, Daniela

św. Józefa Oblubieńca NMP, Oborniki

wtorek
12 kwiecień 2016
12:00-18:30

Nehemiasza, I Machabejska, Mądrości

Matki Boskiej Bolesnej, Poznań

środa
13 kwiecień 2016
do 17:00
 

II Machabejska, Tobita, Judyty

bł. Jolanty, Kostrzyn

czwartek
14 kwiecień 2016
15:20-21:30

Estery, Rut, Lamentacji, Ewangelia wg Łukasza, List do Tytusa, List do Filemona

Zmartwychwstania Pańskiego, Poznań

piątek
15 kwiecień 2016
15:00-22:00

Wyjścia, List do Hebrajczyków, List Jakuba, I List Piotra, II List Piotra

św. Stanisława Kostki, Poznań

sobota
16 kwiecień 2016

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski Inea Stadion

niedziela
17 kwiecień 2016
13:20-18:45

Syracha, Barucha, Joela, Amosa

św Augustyna, Czapury

poniedziałek
18 kwiecień 2016
15:00-21:30

Izajasza, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma

Imienia Maryi, Poznań

wtorek
19 kwiecień 2016

Jeremiasza

Wniebowzięcia NMP, Środa Wlkp.

środa
20 kwiecień 2016

Ezehiela

św. Barbary, Luboń

czwartek
21 kwiecień 2016

Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza, Ewangelia wg Jana

Matki Bożej Pocieszenia, Poznań

piątek
22 kwiecień 2016

Rodzaju

Matki Bożej Fatimskiej, Koziegłowy

sobota
23 kwiecień 2016
9-15 i 16-18

Kapłańska, I List do Koryntian, II List do Koryntian, Apokalipsa Jana

Świętej Rodziny, Poznań

niedziela
24 kwiecień 2016

Psalmów

MB Pocieszenia i św. Stanisława bpa, Szamotuły

poniedziałek
25 kwiecień 2016

Ew. wg. Marka

św. Marka Ewangelisty, Poznań