Synod 2018: Młodzi w Kościele

Opublikowano: 2018-09-19 13:59:29

CO TO JEST SYNOD?

Nazwa synod wywodzi się z języka greckiego i oznacza „wspólne wędrowanie”. W obecnym kształcie organizacyjnym jest dziełem Soboru Watykańskiego II. Korzenie jego jednak sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Papież Paweł VI w 1974 roku w następujących słowach określił funkcjowanie synodu: „Jest to instytucja kościelna, którą – odczytując znaki czasów i próbując jeszcze bardziej odczytać głębię planów Bożych i ustrój Kościoła katolickiego – ustanowiliśmy po Soborze Watykańskim II, aby przyczyniać się do jedności i współpracy biskupów całego świata ze Stolicą Apostolską przez wspólne badanie stanu Kościoła i zgodne rozwiązywanie zagadnień dotyczących jego posłannictwa.”

W synodzie o młodzieży weźmie udział około 300 biskupów z całego świata, w tym troje z Polski: abp Stanisław Gądecki, abp Grzegorz Ryś i bp Marek Solarczyk.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o młodzieży i ważnym dla Kościoła synodzie, gdyż przyszłość każdego z nas w jakiejś mierze złożona jest w dłoniach ludzi młodych, dla których kiedyś stanie się ona teraźniejszością.

 

MODLITWA ZA SYNOD - formularz zgłoszeniowy

Proponujemy, aby każdego dnia w okresie trwania synodu (3-28 października) w ramach październikowej modlitwy różańcowej parafie modliły się w intencji synodu i młodzieży. Taka modlitwa mogłaby zakończyć się spotkaniem integracyjnym młodzieży i ukazaniem idei synodu oraz wzbudzeniem zainteresowania wśród młodych ludzi tematyką Kościoła.

Prosimy, aby Księża Proboszczowie wybrali jeden dzień i dokonali zgłoszenia swojej parafii.
 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

TAJEMNICE ŚWIATŁA - rozważania do pobrania w pdf.

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Zapraszam was więc do refleksji nad tym wszystkim, co tutaj wam napisałem. Dziś jest szczególnie ważne, aby odkryć sakrament Bierzmowania i odnaleźć jego wartość dla naszego duchowego wzrostu. Kto przyjął sakramenty Chrztu i Bierzmowania niechaj pamięta, że stał się "świątynią Ducha": Bóg w nim mieszka. Niech będzie zawsze świadom tego i niech sprawia, aby skarb, który jest w nim przyniósł owoce świętości. Kto jest ochrzczony, a nie przyjął jeszcze sakramentu Bierzmowania niech się przygotuje, aby go otrzymać, wiedząc, że tak stanie się chrześcijaninem "dojrzałym", gdyż Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu (por. CCC, 1302-1304).

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8) Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI do młodych całego świata z okazji XXIII ŚDM

 1. Wesele w Kanie Galilejskiej

Drodzy młodzi, także i my musimy pozostać wierni naszemu „tak”, poprzez które przyjęliśmy propozycję przyjaźni ze strony Pana. Wiemy, że On nigdy nas nie opuści. Wiemy, że On zawsze nas wspomoże darami Ducha Świętego. Maryja przyjęła „propozycję” Pana w naszym imieniu. Tak więc zwróćmy się do niej i prośmy ją, aby prowadziła w trudnościach, byśmy pozostali wierni tej życiodajnej relacji, którą Bóg ustanowił z każdym z nas. Maryja jest dla nas przykładem i naszą inspiracją; Ona wstawia się za nami u swojego Syna, i z matczyną miłością chroni nas od niebezpieczeństw.

Benedykt XVI - wprowadzenie do modlitwy Anioł Pańskiej, Sydney, Niedziela, 20 lipca 2008

 1. Głoszenie Królestwa Bożego

Kościół widzi młodych - więcej: Kościół w sposób szczególny widzi siebie samego w młodych - w Was wszystkich, a zarazem w każdej i w każdym z Was. Tak było od początku, od czasów apostolskich. Szczególnym świadectwem mogą być słowa świętego Jana z Pierwszego Listu tego Apostoła: "Piszę do Was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca... Napisałem do Was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boże trwa w Was..."
Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3, 15)

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży

 1. Przemienienie na górze Tabor

Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Eucharystii na zakończenie ŚDM, w niedzielę 28 lipca 2013

 1. Ustanowienie Eucharystii

Co oznacza udział we Mszy św.? Zauważcie, że mówię "brać udział”, a nie tylko „być na Mszy św.". Musimy najpierw zrozumieć, co to jest Msza św. Nie jest to po prostu święty obrzęd, któremu można tylko towarzyszyć, powiedzmy "neutralnie". Msza jest ofiarą Chrystusa, stołem biesiadnym, który On sam zastawia i do którego wszystkich nas zaprasza jako współbiesiadników.
Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, Plac św. Jana na Lateranie Jan Paweł II, Sobota, 30 marca 1985

TAJEMNICE RADOSNE - rozważania do pobrania w pdf.

 1. Zwiastowanie NMP

Młodej Maryi powierzono ważne zadanie właśnie dlatego, że była młoda. Wy, ludzie młodzi, macie siłę, przechodzicie przez etap życia, w którym z pewnością nie brakuje energii. Używacie tej siły i energii, aby ulepszyć świat, zaczynając od tego, co najbliżej was. Pragnę, aby w Kościele powierzono wam ważne obowiązki, aby była odwaga pozostawiania wam przestrzeni; a Was proszę: przygotujcie się, aby te obowiązki przyjąć.

Orędzie papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety

Zachęcam was do ponownej kontemplacji miłości Maryi: miłości troskliwej, dynamicznej, konkretnej. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar z siebie. Kościół przeniknięty tymi cechami maryjnymi będzie zawsze Kościołem wychodzącym, który wykracza poza swoje ograniczenia i granice, aby sprawić, że otrzymana łaska będzie przeobfita. Jeśli damy się zauroczyć przykładem Maryi, to będziemy konkretnie żyli miłością, która nas pobudza do miłowania Boga ponad wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze codzienne życie. Będziemy też miłowali tych, którzy mogą się nam wydawać niezbyt mili.

Orędzie papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży

 1. Narodzenie Jezusa

Prawda i kłamstwo. Musimy wiedzieć, że nazbyt często kłamstwo jawi się jako prawda. Dlatego trzeba umieć odróżniać prawdę - Słowo, które przychodzi od Boga, od pokusy, która pochodzi od "ojca kłamstwa". Chcę tu mówić o grzechu, jakim jest negacja Boga, odrzucenie światła. Jak mówi Ewangelia św. Jana: "światłość prawdziwa" była na świecie - Słowo, przez które stał się świat, "lecz świat Go nie poznał"

Rozważania podczas Czuwania Modlitewnego, Santiago de Compostela Jan Paweł II, Sobota, 19 sierpnia 1989

 1. Ofiarowanie w świątyni

Jeśli w Dziecięciu, jakie Maryja tuli w swych ramionach, Mędrcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego przez narody i Zapowiadanego przez proroków, my dzisiaj możemy czcić Go w Eucharystii i rozpoznawać jako naszego Stwórcę, jedynego Pana i Zbawiciela.

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2) Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży

 1. Znalezienie w świątyni

Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do dokonywania odważnych wyborów, do podejmowania decyzji niekiedy heroicznych. Jezus jest wymagający, gdyż pragnie naszego prawdziwego szczęścia. Wzywa niektórych do pozostawienia wszystkiego, aby poszli za Nim w życiu kapłańskim lub konsekrowanym. Kto usłyszy to wezwanie, niech nie lęka się odpowiedzieć Mu "tak" i niech wielkodusznie idzie za Nim. Lecz obok tych powołań do specjalnej konsekracji, jest też powołanie właściwe dla każdego ochrzczonego: to także jest powołanie do "wielkiego formatu" codziennego życia chrześcijańskiego, które wyraża się w świętości (por. Novo millennio ineunte, 31).

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2) Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży

TAJEMNICE BOLESNE - rozważania do pobrania w pdf.

 1. Modlitwa w Ogrójcu

A jeśli w życiu popełnicie błąd, potkniecie się, robicie coś złego, nie lękajcie się. Jezu, popatrz, co zrobiłem! Co teraz powinienem zrobić? Rozmawiajcie jednak z Jezusem zawsze, w dobrym i złym, gdy zrobicie coś dobrego i gdy zrobicie coś złego. Nie bójcie się Go! To jest modlitwa. W ten sposób trenujecie dialog z Jezusem w misyjnym naśladowaniu! Przez Sakramenty, dzięki którym wzrasta Jego obecność w nas. Poprzez braterską miłość, umiejętność słuchania, zrozumienie, przebaczenie, otwarcie się, pomaganie innym, każdej osobie bez wyjątku, bez wykluczania. Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi „atletami Chrystusa”!

Homilia papieża Franciszka podczas czuwania z młodzieżą na Copacabana, sobotę 27 lipca 2013.

 1. Biczowanie

Cierpiący Chrystus nadal mieszka pośród ludzi. Aby objawić swoją moc, Bóg spotyka się z nami na samym dnie naszej nędzy. W człowieku cierpiącym, znękanym, wzgardzonym, odrzuconym możemy odnaleźć Chrystusa, który obarczony krzyżem idzie drogami ludzkości. Drodzy przyjaciele, Ukrzyżowany jest zawsze na waszej drodze, u boku ludzi udręczonych, cierpiących, umierających. Wy wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, przyjdźcie do mieszkania Chrystusa, nieście swój krzyż razem z Nim, złóżcie Mu ofiarę z własnego życia, a On was pokrzepi (por. Mt 11, 28).

Przesłanie do młodzieży uczestniczącej w Drodze Krzyżowej, ulice Paryża Jan Paweł II, Piątek, 22 sierpnia 1997

 1. Cierniem ukoronowanie

Drodzy przyjaciele, kontemplując krzyż Chrystusa, słuchając w milczeniu słów, jakie do was kieruje, odnajdziecie Boga, który ufa człowiekowi, który ufa wam i nikogo nie przekreśla. Daje wam swoją moc, aby mogły zakiełkować ziarna pokoju i pojednania, zasiane w sercu każdego z was. Najskromniejsze nawet uczynki miłości i braterstwa są świadectwem obecności Bożej.

Przesłanie do młodzieży uczestniczącej w Drodze Krzyżowej, ulice Paryża Jan Paweł II, Piątek, 22 sierpnia 1997

 1. Droga Krzyżowa

Droga Chrystusowa nie jest łatwa, prowadzić może bowiem aż na krzyż. Jednakże nie ma innej drogi, która wiodłaby do prawdy i dawała życie. Na tej drodze z całą pewnością nie jesteśmy sami. Maryja poprzez swoje fiat wskazała ludzkości nowe szlaki. Przez swą akceptację i całkowite oddanie się misji Syna jest Ona pierwowzorem każdego chrześcijańskiego powołania. Będzie szła wraz z nami, będzie nam towarzyszyć w drodze, z Jej pomocą będziemy umieli podjąć powołanie, które wskaże nam Chrystus.
Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, Buenos Aires Jan Paweł II, Czwartek, 11 kwietnia 1985

 1. Śmierć na Krzyżu

Świat, który was otacza, nowożytna cywilizacja, ogromnie wiele przyczyniła się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka to Boże "Jestem". Stara się bytować tak, jakby Boga nie było - to jej program.

Jeżeli jednak Boga nie ma, czy ty, człowieku, naprawdę jesteś?

Przybyliście tutaj, drodzy młodzi przyjaciele, aby odnaleźć i potwierdzić do głębi to własne ludzkie "jestem" wobec Boga. Patrzcie na krzyż, w którym Boże "Jestem" znaczy "Miłość". Patrzcie na krzyż i nie zapominajcie. Niech słowem kluczowym waszego życia pozostanie: "Jestem przy Tobie".

Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego Jan Paweł II , Środa, 14 sierpnia 1991

TAJEMNICE CHWALEBNE - rozważania do pobrania w pdf.

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Ale spotkanie ze zmartwychwstałym Panem nie wiąże się tylko z przeżyciem osobistej radości. Jest raczej wydarzeniem, w którym objawia się w całej swej rozległości powołanie skierowane do każdego człowieka. Umocnieni wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa, słyszymy wezwanie, byśmy bez lęku i wahania otworzyli drzwi naszego życia na przyjęcie Słowa, które jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14,6), i odważnie głosili je całemu światu.

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21) Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji IX-X Światowego Dnia Młodzieży

 1. Wniebowstąpienie

Duch Święty gromadzi nas tu, abyśmy, (…) dotknęli spraw najbardziej podstawowych dla każdego człowieka. Są nimi: życie i śmierć, śmiertelność i nieśmiertelność. Wierzymy, że w dziejach ludzkości tych właśnie spraw dotknął w całej pełni tylko jeden – Chrystus. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odwrócił kierunek bytowania człowieka. Misterium paschalne ukazało za granicą śmierci perspektywę nowego życia. Dlatego wspominając dziś własny chrzest, nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, z ufnością zwracamy się ku Niemu i wyznajemy: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68). Niech to świadome wyznanie stanie się dla każdego i każdej z was programem życia. Nie doznacie zawodu!

Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, Longchamp Jan Paweł II, Sobota, 23 sierpnia 1997

 1. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty, prawdziwy sprawca naszego dziecięctwa Bożego, odrodził nas w wodzie Chrztu do nowego życia. Od tego momentu "sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi" (Rz 8, 16).

Co wnosi zatem w życie chrześcijanina owo bycie dzieckiem Boga? Święty Paweł pisze: "Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi" (Rz 8, 14). Być synami Bożymi oznacza zatem przyjąć Ducha Świętego, pozwolić prowadzić się przez Niego, być otwartym na Jego działanie w historii naszego życia osobistego i w historii świata.

Wam wszystkim, drodzy młodzi (…) mówię: "Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni w wierze!" "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (2 Tm 1, 7).

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15) Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży

 1. Wniebowzięcie Maryi

Otwieramy te dni pod spojrzeniem Najświętszej Maryi Panny, na którą dziś spoglądamy jako Wniebowziętą. Niech przykład młodej Dziewicy z Nazaretu pomoże wam mówić "tak" Panu, który puka do waszych drzwi i pragnie wejść i zamieszkać w was. Kiedy w tych dniach wzajemnie się przyjmujecie, odczuwajcie Jej macierzyńską bliskość, dajcie się Jej przygotować na przyjęcie Chrystusa - Tego, którego już Stary Testament przedstawia jako "Odwiecznego Ojca, Księcia Pokoju".

Przemówienie do młodzieży włoskiej, Plac św. Jana na Lateranie, Jan Paweł II, Wtorek, 15 sierpnia 2000

 1. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Kiedy Bóg dotyka serca chłopaka czy dziewczyny, to stają się oni zdolni do prawdziwie wielkich czynów. „Wielkie rzeczy”, jakich Wszechmocny dokonał w życiu Maryi, mówią nam także o naszej podróży życiowej, która nie jest włóczeniem się bez sensu, ale pielgrzymką, która, pomimo wszystkich swoich niepewności i cierpienia, może znaleźć w Bogu swoją pełnię.

Orędzie Franciszka na XXXII Światowy Dzień Młodzieży „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49)

MODLITWA W SZKOLE

W szkołach podczas przerw można zorganizować codzienną modlitwę (np. Liturgię Godzin, dziesiątkę różańca) w intencji odbywającego się synodu.

PREZENTACJA

Znajduje się w niej krótkie wyjaśnienie czym jest synod, kto bierze w nim udział, zachęca do dyskusji o miejscu ludzi młodych w Kościele i Jego trosce o młodzież. Prezentację można dowolnie dostosować do potrzeb własnych i uczniów.    

Prezentacja dotycząca synodu i ludzi młodych w Kościele (materiał do wykorzystania podczas katechezy) 

 

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ ZA SYNODdo pobrania w pdf.

Poniedziałki:

Módlmy się za odbywający się w Rzymie synod poświęcony młodzieży, aby wypracowane na nim postanowienia przyczyniły się do umocnienia wiary w ludziach młodych.

Wtorki:

Módlmy się za wszystkich obecnych na trwającym w Rzymie synodzie, aby wsłuchani w Ducha Świętego potrafili odpowiednio rozeznać znaki czasu.

Środy:

Módlmy się za uczestników trwającego w Rzymie synodu, aby ich rady i postulaty dopomogły papieżowi Franciszkowi w odpowiednim dobraniu środków sprzyjających duchowemu rozwojowi ludzi młodych.

Czwartki:

Módlmy się za odbywający się w Rzymie synod poświęcony młodzieży, aby jego postanowienia dopomogły ludziom młodym głęboko zakorzenić się w Chrystusie.

Piątki:

Módlmy się za młodzież, aby poprzez trwający w Rzymie synod chciała dostrzec troskę Kościoła o ich życie doczesne i wieczne.

Soboty:

Módlmy się za młodzież zaangażowaną w życie Kościoła, aby korzystając z postanowień odbywającego się synodu, z jeszcze większą gorliwością podążała za Chrystusem.

Niedziele:

Módlmy się za wszystkich uczestniczących w odbywającym się w Rzymie synodzie poświęconym młodzieży, aby czerpiąc natchnienia ze skarbca Tradycji Kościoła, znaleźli odpowiednie rozwiązania na problemy ludzi młodych we współczesnym świecie.

 

CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE

W nocy z 26 na 27 października zapraszamy młodzież na diecezjalną pielgrzymkę młodzieży na Jasną Górę. Będziemy podczas tego wydarzenia oddawać Matce Bożej ludzi młodych i dziękować za czas odbywającego się synodu. Bliższe informacje podamy w terminie późniejszym.