Jordan / Warsztaty Aktywizacji Społecznej / Jak radzić sobie ze stresem?

Opublikowano: 2020-03-04 10:08:35

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zaprasza na warsztaty. Temat: Jak radzić sobie ze stresem?

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 9 marca 2020 roku o godz. 18:00, w sali Karmelitańskiej na ul. Łąkowa 3 w Poznaniu.

Warsztaty mają charakter bezpłatny i otwarty. Projekt realizowany jest w ramach "Stowarzyszenia Młodzi Jordan", zakorzenionego w działaniach Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan.

Zajęcia poprowadzi Jan Gruszka. Mgr Jan Gruszka - ukończył Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów realizował specjalność kliniczną: psychologia zdrowia i choroby oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych. Podczas studiów był założycielem i wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych rak-Off. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, oraz Studium Interwencji Kryzysowej organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi pacjentów, takimi jak Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię czy Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS.