Wielbienie poprowadzą: ks. bp Szymon Stułkowski oraz neoprezbiter ks. Szymon Antczak.

Muzyka i śpiew: Holygroove