Projekt L4

Opublikowano: 2015-02-11 14:59:54

Projekt, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy chorych. Pragniemy naśladować w ten sposób Jana Pawła II: kiedy czekała go trudna pielrzymka, wymagające zadanie czy po prostu – wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Prztygotowując Światowe Dni Młodzieży chcemy czynić podobnie.

Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale też wydarzenie mające ogromne znaczenie dla losów ludzi, dla ich wiary i dlatego – wymagające duchowego wsparcia wszystkich członków Kościoła. Biorąc pod uwagę hasło ŚDM w Krakowie, czyli błogosławieństwo o miłosiernych, pragniemy wspólnie głosić miłosierdzie słowem i czynem.

"Pragniemy, by plakaty mówiące o projekcie L4 dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających w domach. Chorzy w każdym wieku – otrzymają listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie prosimy właśnie młodych: wolontariuszy, młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach. Mamy nadzieję, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale – nie poddały się zwątpieniu. Oprócz tego, w każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udziałw projekcie – znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, którą przelażemy Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży." - informuje Sekcja Pastoralna Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie.

Kolejne listy w ramach projektu L4 umieszczane będą cyklicznie na stronie internetowej ŚDM.


Modlitwa Chorych
 
Umiłowany Zbawicielu świata, wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce, które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza, aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia. W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata, dziewczęta i chłopców, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży. Powierzam Ci, Panie, każdego z nich, prosząc, by czas spotkania
z Ojcem Świętym był powiewem Twojego Ducha, posiewem łaski i zaczynem dobra. Spraw, by ich umysły były otwarte na prawdę, a serca na Twoją miłość obecną w Słowie, sakramentach,we wspólnocie. Niech to dzieło, które w nich rozpocząłeś, rozszerza się i rośnie. Za nich, Jezu, ofiaruję Ci mój codzienny krzyż cierpienia, bólu i samotności. Zjednocz nas wszystkich w Twojej miłości. Który żyjesz, królujesz i kochasz na wieki wieków.
Amen.

/źródło: www.krakow2016.com/