Najnowsze wpisy:

XII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Opublikowano: 2015-01-30 11:20:04

Tym razem młodzież i jej duszpasterze zostali ugoszczeni przez Diecezję Łomżyńską. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli młodych z każdej diecezji oraz kapłanów odpowiedzialnych za przygotowania diecezji do ŚDM. Młodzieży towarzyszyli również biskupi m.in. bp Henryk Tomasik, bp Janusz Stepnowski, bp Grzegorz Ryś, bp Marek Mendyk, bp Adam Wodarczyk, bp Tadeusz Bronakowski, bp senior Stanisław Stefanek oraz abp Raphael Minassian z Armenii. Celem spotkania była wymiana dotychczasowych doświadczeń związanych z przygotowaniami do dni w diecezjach oraz do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, krajowego duszpasterza młodzieży. Następnie rozpoczęto obrady forum, podczas których poruszano kwestie bezpośrednio związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Część wieczornego spotkania poświęcona była prezentacjom, które przygotowali przedstawiciele diecezjalnych centrów przygotowań, następnie oddano głos młodym przybyłym z krajów zza wschodniej granicy m.in. z Kazachstanu, Uzbekistanu i Armenii. Franciszkanin o. Piotr Kawa przybliżył trudną sytuację Kościoła w Uzbekistanie. Silna delegacja młodych z Armenii wraz ze swoim pasterzem arcybiskupem Rafałem Minassian bardzo szeroko przedstawili jak przygotowują się do ŚDM w Krakowie. Zapewnili o swojej modlitwie i z pewnością pojawią się na ŚDM w Krakowie. Ks. Rafał Lar który aktualnie pracuje z młodzieżą w Kazachstanie przybył do Łomży z młodym małżeństwem Margarity i Vitalija, którzy podkreślali wartość modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej, która dla Kazachów jest bardzo ważna. W tym czasie duszpasterze z poszczególnych diecezji serdecznie zapraszali młodych zza granicy na dni w diecezjach i nawiązywali pierwsze kontakty. Obrady pierwszego dnia trwały do późnych godzin. Ostatecznie widząc zmęczenie przybyłych gości zarówno delegatów zagranicznych jak i krajowych, ks. Grzegorz Suchodolski zdecydował, aby skończyć obrady i zaprosił wszystkich na sobotnie spotkania plenarne.

Plan drugiego dnia spotkania był bogaty w wydarzenia. Dzień rozpoczął się modlitwą brewiarzową pod przewodnictwem ks. bpa seniora Stanisława Stefanka, który swoim słowem umocnił młodych do pracy w ciągu całego dnia. Przed południem odbyła się debata, którą moderował Mikołaj Foks. W dyskusji wzięli udział Magdalena Korzekwa oraz ks. Łukasz Knieć. Tematem panelu było nawrócenie pastoralne. Mikołaj Foks przekonywał o konieczności zmiany nastawienia do kwestii zarządzania w kościele. Według niego Ewangelia pozwala na to, aby kościół traktować zgodnie z podobnymi zasadami jakie rządzą światem dużych korporacji. Reguły zarządzania kościołem można przełożyć na zarządzanie zasobami ludzkimi w kościele, tworzenie grupy liderów, którzy będą autorytetami dla całej wspólnoty. Magdalena Korzekwa podkreślała, że to nie programy duszpasterskie pociągają, ale czyny i konkretne działania. Według niej nawrócenie pastoralne musi być poprzedzone nawróceniem osobistym każdego, kto chce działać w duszpasterstwie. Ksiądz Łukasz Knieć zabrał głos jako praktyk-duszpasterz, który z młodzieżą pracuje na co dzień i zmaga się z wieloma problemami w duszpasterstwie. Ciągle szuka nowych sposobów głoszenia Ewangelii ale przyznał, że nie jest to łatwe i często spotyka się z lekceważącą postawą młodzieży, co powoduje zniechęcenie do dalszej pracy. Stąd nawrócenie pastoralne musi odbywać się w sposób ciągły. Wszyscy zgodnie podkreślali, że nawrócenie zarówno osobiste i pastoralne jest konieczne do efektywnej pracy duszpasterskiej.
Po części panelowej głos przekazano ks. biskupowi Grzegorzowi Rysiowi, który wygłosił konferencję na temat głoszenia Ewangelii. W swoim rozważaniu ksiądz biskup powołał się na dwa wersety z Listu do Rzymian 10, 9-10, które brzmią: „Jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Biskup Grzegorz Ryś zwrócił też uwagę na potrzebę przekazywania prawdy od człowieka do człowieka, tak jak nauczał Syn Boży. Chrystus właśnie tak związał przekaz prawdy. Przekazywanie prawdy bezpośrednio człowiek człowiekowi to istota ewangelizacji. Tutaj nie wystarczy duży koncert czy dobrze wyreżyserowany film, tu potrzeba jedności i kontaktu z drugim człowiekiem. Osobistego kontaktu.

Popołudniowe spotkania poświęcone były stricte Światowym Dniom Młodzieży i wszystkich inicjatywom, które z tej okazji są podejmowane. Kolejne diecezje zaprezentowały stan swoich przygotowań do ŚDM i dni w diecezji. Punktem programu, na który z pewnością czekało wielu młodych, było wystąpienie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, którzy przyjechali z Krakowa. Działania w Komitecie podzielono na sekcje: pastoralna, komunikacji i rejestracji, sekcja festiwalu młodych. Przedstawiciele każdej z nich przedstawili cele, akcje i założenia. Celem strategicznym jest zaangażowanie ludzi z jak największej ilości grup społecznych. Następnie delegaci poszczególnych diecezji podzielili się na grupy warsztatowe. Spotkania w trzech grupach dotyczyły sekcji komunikacji i mediów, projektu Bilet dla Brata oraz sekcji pastoralnej, która przygotuje nowy program duchowy.
Po kolacji wszyscy obecni na forum zaproszeni zostali do obejrzenia satyra na media pt. „Mój mąż umarł, ale już mu lepiej”. Przedstawienie zostało przygotowane przez grupę teatralną „Tadamm”, która działa w ramach programu PaT (Profilaktyka a Ty) w Łomży.

Forum zakonczyło się sesją na temat „Od parafii do peryferii – w poszukiwaniu młodych, których nie ma". Zastanawiano się gdzie poza kościołem można spotkać ludzi młodych i jak wyjść do nich z zaproszeniem. Kolejny raz podkreślano konieczność podjęcia nowych działań, których celem jest zatrzymanie młodych w kościele.  Ks. Marcin Jarzenkowski, jeden z prelengentów zauważył, że to co teraz dzieje się w kościele, nie jest przygotowaniem wyłącznie do ŚDM, ale jest to uformowanie młodych, którzy zostaną w Kościele po Światowych Dniach Młodzieży. Jest to bardzo wielka szansa i nadzieja dla nas. Podczas sesji, młodzi opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z działalnością w grupach i wspólnotach. Młodzież pozytywnie patrzy na świat i szuka zasobów głoszenia Dobrej Nowiny. Nie brakuje też księży, którzy potrafią zaryzykować i dać pozwolić działać młodym. W dyskusji zauważalne były głosy, że ksiądz powinien dać szanse, a sam powinien stanąć z boku i być takim pomocnikiem w inicjatywach młodych.

Forum zakończyło się uroczystą Eucharystią w łomżyńskiej katedrze, której przewodniczył bp Marek Mendyk, natomiast homilię wygłosił bp Adam Wodarczyk.

Dla wielu wyjazd do Łomży był pokazaniem, że ŚDM to sprawa nas wszystkich, że gramy do jednej bramki. Zrozumieliśmy, że trzeba nam wzajemnie uczyć się od siebie i współpracować w myśl sprawdzonej zasady, że razem możemy więcej. Zacieśnienie relacji pomiędzy diecezjami, do których najpierw przyjadą pielgrzymi w lipcu 2016 r. a zespołem w Krakowie, gdzie odbędą się spotkania centralne ŚDM, było jednym z wielu owoców tego forum.

Fotorelacja ze spotkania

/opr. na podst. kdm.org.pl/news-127.php/