Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej JORDAN zaprasza młodych archidiecezjan do stworzenia młodzieżowego chóru i orkiestry.