Formularz zgłoszeniowy dla parafii na XIII Maraton Biblijny

Księgi: Nehemiasza, I Machabejska, Mądrości
Termin: 2017-05-03 (środa)Czas: 5h 30minŁącznie fragmentów: 78
Dane Parafii
Parafia
Adres
Dane osoby kontaktowej
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych formularzu zgłoszeń przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)