Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan.
Partnerzy: