Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan.

Dni w diecezji JORDAN

Opublikowano: 2015-10-12 11:26:21
Partnerzy: