Rejestracja osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych na wejściówki na Mszę św. z Ojce Świętym w Brzegach pod Wieliczką (bez pakietu na 31 lipca).
Zarejestruj się i odbierz wejściówki w termnie podanym w informacji zwrotnej.

Parafia, wspólnota, stowarzyszenie
Grupa może liczyć maksymalnie 150 osób, w przypadku większej grupy musisz dokonać kolejnej rejestracji na dane innego opiekuna

Dane opiekuna grupy: